Till nyhetslistan

Konserveringen av dopbordet i Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt är klar

MicrosoftTeams-image.png

Konserverings- och restaureringsarbetet med dopbordet som var ett beställningsarbete av skulptören Kain Tapper är klart. Dopbordet används igen i Kyrkslätts kyrka. Under iståndsättningen av dopbordet gjorde bland annat följande: ytan putsades, sprickor i träkonstruktionen reparerades och färgen fästes. Arbetet utfördes av Konservointipalvelu Löytö Oy. Dopbordet blev färdigt 1999.

Silverdopskålen, som står på dopbordet, är en gåva av Kyrkslätts Marthaförening 1959. Dopskålen är 32 cm i diameter, och den har en bild av en duva som symbol för den heliga Anden samt texten: "SALLIKAA LASTEN TULLA MINUN TYKÖNI LÅTEN BARNEN KOMMA TILL MIG" och "GÅVA TILL KYRKSLÄTTS KYRKA 9.8.1959 AV KYRKSLÄTTS MARTHAFÖRENING".

10.2.2023 16.30