Till nyhetslistan

Färdvägen till Masaby kyrka ändras

I närheten av Masaby kyrka har gatu- och saneringsarbeten börjat göras enligt den nya detaljplanen. Sprängningsarbeten i samband med byggandet kan ge upphov till tillfälliga bullerstörningar. 

Tinavägen, som leder till kyrkan, stängs för fordonstrafik. Trafiken till Masaby kyrka dirigeras tillfälligt via Köpasstigen. Skyltar som dirigerar trafiken sätts upp vid Masabyvägen.

Körförbindelsen till närliggande bostadsfastigheter går genom Masaby kyrkas parkering. Kyrkan har ett begränsat antal parkeringsplatser. Vi rekommenderar dem som deltar i sammankomsterna i kyrkan att i mån av möjlighet använda kollektivtrafik. Avgiftsfri parkering finns även vid Masaby station, som ligger cirka 300 meter från Masaby kyrka.

Tinavägen stängs för trafiken 31.7 och beräknas vara avstängd fram till november 2023.

25.7.2023 14.04