Till nyhetslistan

Kom med och fira stiftet!

Vårt stift fyller 100 år i år. Festligheterna kulminerar med stiftsdagar i Borgå 27–29.10.

MicrosoftTeams-image (1).png

Bild, med info om gemensamma resan från Kyrkslätt till Borgå

Mellersta Nylands prosteri ordnar en gemensam resa till Borgå lördagen den 28.10. Vi åker med gemensam buss som tar oss från Kyrkslätt via Esbo och Grankulla till Vanda. Vi siktar på att vara framme i Borgå kl. 9:30.

Lördagens program sker i Konstfabriken där vi har program hela dagen. I resans pris ingår utöver programmet, lunch och middag. Hemfärden sker kl. 18:00. Det subventionerade priset är 50€ /person.

Anmälan sker på Kyrkslätts svenska församlings webbplats (www.kyrkslattsforsamlingar.fi) per telefon till pastorsexpeditionen i Kyrkslätt (040 350 8213)

Närmare tidtabell för avfärd meddelar vi de anmälda direkt. Anmäl dig senast 15.9 via denna länk

 

Programmet i Borgå lördagen den 28.10.2023

Kl. 9.30 Vi sjunger in dagen tillsammans med Sibbo svenska församling under ledning av Lauri Palin

Morgonandakt med Niklas Wallis

Välkomsthälsning, Bo-Göran Åstrand och dagens konferencierpar

Parallellprogram:

1. Tillsammanskraft förr och nu: samtal om Borgå stifts identitet (kl.10-10.45)

Vad tillför Borgå stift och den evangelisk-lutherska kyrkan till det finländska samhället? Vad är tillsammanskraften, och hur kan vi ta den tillvara? Samtalet modereras av Mia Anderssén-Löf.

2. Framåtblick: samtal om framtiden och stiftets bärkraft (kl. 11-11.45)

En hurudan framtid anar vi och önskar vi? Hur bygger vi det stift och den kyrka vi vill se? Samtalet modereras av Mia Anderssén-Löf.

3. Pilgrimsvandring med Elefteria Apostolidou (kl. 10-12)

Avslutas med andakt i Lilla kyrkan.

4. Guidad vandring tillsammans med Benita Ahlnäs (kl. 10-12)

Besök till domkapitlet, biskopsgården och Brunbergs lilla butik i Gamla stan. Avslutas med andakt i Lilla kyrkan.

 

Övrigt:

Tillsammans i bön

Stillhetens rum kommer att vara öppet under hela lördagen. Vi erbjuder en oas av tystnad och stillhet samt programinslag i form av tyst bön och Stillhetens yoga.

12.00 Lunch

13.30 Festföredrag

Ärkebiskop Martin Modéus från Svenska kyrkan

14.30 Kaffe

15.30 Finlandssvenska spår i psalmboken

Gustav Björkstrand berättar om arbetet med sin bok om finlandssvenska författare i psalmboken och vi sjunger några av psalmerna tillsammans.

16.00 Biskopens hörna "Borgå stifts plats i Svenskfinland"

Tapio Luoma, Martin Modéus, Bo-Göran Åstrand

17.00 Middag

17.30 Hälsningar till jubilaren Borgå stift

c. 18 Start tillbaka. När vi kommer till Borgå berättar vi noggrannare var bussen startar.

 

Mera om Borgå stift 100 år hittar du på jubileumssidorna via denna länk

 

Hjärtligt välkommen med!

 

5.9.2023 13.16