Till nyhetslistan

Mot en kolneutral kyrka – Kyrkslätts församlingar ansöker om kyrkans miljödiplom

Gemensamma kyrkorådet beslutade på sitt sammanträde 26.9.2023 att Kyrkslätts församlingar och kyrkliga samfällighet ansöker om kyrkans miljödiplom. I den miljöarbetsgrupp som GKR har tillsatt ingår en medarbetarmedlem från finska och svenska församlingen samt från den kyrkliga samfälligheten. En förtroendevald från vardera församlingen ingår också. Den kyrkliga samfällighetens miljöansvariga Paula Nikulainen är projektchef för miljödiplomsprojektet.

Underlaget för miljöarbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland utgörs av kyrkans energi- och klimatstrategi En kolneutral kyrka 2030, kyrkans klimatprogram Tacksamhet, respekt, måttfullhet samt kyrkans miljösystem det vill säga kyrkans miljödiplom. Strategin En kolneutral kyrka 2030 rekommenderar att alla församlingar samt domkapitlen och Kyrkostyrelsen skaffar kyrkans miljödiplom senast 2025.

Kyrkans miljödiplom och det miljöprogram som kommer att göras upp i den kyrkliga samfälligheten kommer att fungera som verktyg i det kontinuerliga miljöarbetet i församlingarna.

Paula Nikulainen
Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

5.10.2023 12.50