Till nyhetslistan

Jägerhorn af Spurila adelssköld tillbaka till Kyrkslätts kyrka

kirkkonummi_jagerhorn_vaakuna_800pxjpg-1000x10001_1_jpg-214x321.jpg

Jägerhorn af Spurila adelssköld tillbaka till Kyrkslätts kyrka

 

Under tidigare århundraden var det vanligt att adeln hängde upp sina adelsvapen i kyrkan på sin hemort. Så var också fallet i Kyrkslätt. Bara ett av dessa finns bevarat.

 

Skölden tillhörde ätten Jägerhorn af Spurila. Släktens kännetecken är ett jägarhorn. Släkten ägde på 1700-talet mark på Porkala udde. Carl Gustaf Jägerhorn af  Spurila begravdes hösten 1761 under golvet i kyrkan. Han dog 75 år gammal på sin gård Gunnarskulla i Porkala.

 

År 1944 flyttades skölden till Haapajärvi kyrka. Där glömdes den bort i stenfoten i 60 år. År 2008 hittade kyrkans vaktmästare Sirkka Rupponen skölden. På så sätt räddades en av kyrkans skatter. Skölden förvarades skyddad i ett lager men har under vintern 2016 konserverats av konservator Jaana Paulus. Sköldens färger har försvunnit. Den har antagligen varit rött, gult och svart. Den har också med säkerhet varit förgyllt. Skölden kommer inte att återfå sin ursprungliga färg.

 

Måndag 20.3.2017 hängdes den stora skölden igen upp på väggen och kan nu ses i den norra vingen av korskyrkan.

19.1.2018 14.13