Till nyhetslistan

Sommararbete 2018

Valet av sommararbetare till samfällighetens begravningsplatser har gjorts.

De personer som valts till sommararbetare har meddelats om valet. Inom ansökningstiden (fram till 17.2.2018) kom det in 86 ansökningar.

20.3.2018 08.51