Till nyhetslistan

Restaurering av fönster i Kyrkslätts kyrka

Restaurering av fönster i Kyrkslätts kyrka.
Fönstret ovanför huvuddörren i Kyrkslätts kyrka kommer att restaureras. Arbetet startar 23-24.4 då fönsterbågarna lösgörs och förs till restaurering. Det kommer att finnas ett ingärdat arbetsområde på gården de här dagarna och man bör undvika att röra sig på området under den här tiden. Fönsterkarmen kommer att restaureras senare under våren.  Arbetet är klart senast 14 juni. 
 
Vi beklagar olägenheterna som arbetet medför. 

24.4.2018 09.18