Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Byggnadsställingar ovanför predikstolen.

Renoveringsarbetet i St Mikaels kyrka i Kyrkslätt förorsakar hinder för användning av kyrkan

14.9.2018 13.32

Förarbetet för att förnya belysningen i kyrkan och restaureringen av fönstret i södra vingen har påbörjats. Tre höga byggnadsställningar har ställts upp i kyrksalen. Dessa kommer att vara på plats under kommande veckor, också då det är förrättningar i kyrkan.

En ställning har byggts ovanför predikstolen vilket förhindrar användningen av denna. Ingång till koret sker nu från kyrksalen sett till höger om altaret. Den andra ställningen är placerad till höger om orgelläktaren, delvis på läktaren. Ställningen borde inte hindra användningen av läktaren eller bänkarna. Den tredje ställningen finns vid södra ingången och ställningen förhindrar inte användningen av utgången. Två sista bänkraderna i södra vingen är tillfälligt borttagna.

Förarbetet för installationen av den nya belysningen blir klart under hösten, varefter ställningarna vid predikstolen och orgelläktaren avlägsnas. Ställningen i södra vingen avlägsnas först efter att det restaurerade fönstret installerats på nytt.  Det är beräknat att detta skall vara klart i mitten av oktober.

Vi beklagar besväret som arbetet förorsakar.