Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Pietà-skulpturen

Pietà-skulpturen tillbaka i St Mikaels kyrkan i Kyrkslätt

12.4.2019 15.18

Pietà-skulpturen i Kyrkslätts kyrka har varit borta en tid för konservering.

Konservator Jaana Paulus har gjort ett stort arbete med att rengöra verket och stabilisera dess konstruktion och färg. Skulpturen står på en ny piedestal i massivt trä, som skapats av bildkonstnären Antti Ratalahti.

Pietà står till vänster när man kommer in i kyrksalen genom huvudingången, med andra ord vid norra väggen i den västra korsarmen. Framför den kommer ett museirep att fästas. Tills vidare styrs besökarströmmarna med hjälp av ett tillfälligt arrangemang framför skulpturen. Den är skör och dess yta skadas lätt, varför man inte får röra vid den.

Kyrkslätts Pietà kom i församlingens ägo 1959, och den donerades av släkten Stadius. Skulpturens ursprung är inte känt, men den antas vara från 1600-talet, en tysk barocktolkning av ett populärt tema.