Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Församlingarnas nya utrymmen fick namnet Ellen

27.5.2019 13.02

Församlingarna har en ny lokal i Köpcentret Kirsikka, i postens gamla lokal.

Lokalen inreds just nu, och verksamheten kommer så småningom att komma i gång. En namntävling med syfte att finna ett lämpligt namn till lokalen utlystes, och det kom in tiotals förslag. Arbetsgruppen stannade upp för namnet Ellen.

Namnet Ellen syftar på diakonissan Ellen Grahn, som var församlingens första diakoniarbetare i södra Kyrkslätt för 100 år sedan. På den tiden rörde sig diakonissorna över ett stort område och de var väldigt viktiga och ansedda personer.

Vi önskar att vi visste mer on Ellen. Om du känner Ellen Grahns släktingar eller själv är en av dem, skulle vi gärna höra mer om henne. Kontakta Johanna Siltala: johanna.siltala@evl.fi eller tfn 050 321 6252.

Vi hoppas att lokalen Ellen ska bli församlingens nya vardagsrum, där folk i olika åldrar kan mötas, vila en stund och genom tron och möten med andra få stöd i livet.