Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Vill du vara församlingens nya kaplan?

25.11.2019 14.16

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling har blivit lediganslagen av domkapitlet i Borgå stift den 22.11.2019

Tjänstens språkkrav är fullständigt behärskande av svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift. Enligt församlingens beslut ledigförklaras tjänsten med följande profilering:

 

Till diakoniprästens uppgifter hör att utveckla diakoniarbetet i samråd med våra diakoner samt vårt arbetslag. Ytterligare hör också Estlandsarbetet, Gemensamt Ansvar insamlingen och missionsarbetet (vi samarbetar med FMS) till diakoniprästens arbetsbild. Till kaplanen hör också alla de andra prästerliga uppgifterna i församlingen, så som gudstjänstlivet, förrättningar och konfirmandundervisning.

 

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 10.12.2019 kl. 15.00.

Utdrag ur prästmatrikeln bifogas ansökan.

Domkapitlet prövar de sökandes behörighet 17.12.2019

 

Den som väljs till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. Läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträds.

 

Frågor om tjänsten kan riktas till

Kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 050 438 5873

eller diakon Jenny Airaksinen 050 376 1488