Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

tea-lights-2223898_640.jpg

Påven Franciscus inbjuder kristna runtomkring i världen till gemensam bön

25.3.2020 12.07

Påven Franciscus inbjuder kristna runtomkring i världen för att delta tillsammans i bönen Vår fader, som en reaktion under coronavirusepidemin, när man inte kan annars träffas för att tillsammans kunna be.

Du är hjärtligt välkommen att delta tillsammans med påven Franciscus och andra kristna runtomkring i världen att delta i bönen Vår fader eller Fader vår. Stunden för tillfället i Finland infaller kl. 13.00

Kyrkklockorna kommer att ringa i Kyrkslätts centrum och i Masaby samtidigt i 3 minuters tid.

 

Herrens bön
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Den ekumeniska formen av Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.