Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Karin-nallen sitter i gräset

Församlingen inhiberar sitt dagläger SommarDax för skolbarn sommaren 2020

15.5.2020 15.03

Församlingen har gjort sitt yttersta genom att utreda alla säkerhetsaspekter och strikta restriktioner som givits av myndiheterna inför sommarverksamhet. Olyckligtvis måste vi konstatera att våra utrymmen inte uppfyller kraven. Vi har därför valt att inhibera vårt traditionella SommarDax dagläger för skolbarn, eftersom vi vill barnens bästa. I rådande situation är det inte möjligt för oss att arrangera trygg och säker daglägerverksamhet för hellånga dagar i våra utrymmen.

Mera information: Jenny Airaksinen, jenny.airaksinen@evl.fi