Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Gudstjänsterna öppnas för församlingsborna

3.6.2020 15.24

Från och med början av juni kan församlingsborna igen delta i gudstjänster i Kyrkslätts kyrkor.

Kyrkorummen är av olika storlek. Det rekommenderade personantalet varierar från kyrka till kyrka, eftersom säkra avstånd har räknats ut för varje lokal. Tillåtet personantal vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar under undantagstillståndet:

  • Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt                                        105 personer
  • Sankt Matteus kyrka i Masaby                                        30 personer
  • Veikkola församlingshem                                                 36 personer
  • Haapajärvi kyrka                                                                   60 personer
  • Haapajärvi begravningskapell                                         40 personer

Personer som bor i samma hushåll kan sitta bredvid varandra i kyrkan. Säkert avstånd ska hållas till andra kyrkobesökare. Församlingsmästarna anvisar sittplatserna.

Högmässor och gudstjänster

Vid högmässor, det vill säga nattvardsgudstjänster, firas nattvard så att säkerhets- och hygienföreskrifter följs. Kyrkobesökarna kommer till högmässan och nattvarden på eget ansvar och följer för egen del givna instruktioner samt håller säkert avstånd till andra. Den präst som förrättar högmässan ger dem som går till nattvarden närmare instruktioner under högmässans gång.

Vid gudstjänsterna har vi dragit ner på mängden unison sång, och gudstjänsterna är kortare än normalt. Om det är möjligt hålls kyrkornas dörrar öppna under gudstjänsterna.

Gudstjänsterna sänds över internet några gånger i månaden under sommaren. Dessa gudstjänster kan man följa på Kyrkslätts svenska församlings Facebook-sida även om man inte registrerat sig som Facebook-användare.

Kollekten uppbärs exempelvis i slutet av högmässan i separata kärl vid kyrkans dörrar. Kollekthåvar går inte runt i kyrkan.

Du är välkommen till församlingens verksamhet och lokaler endast om du är symptomfri. På så sätt försöker vi hindra viruset från att spridas.

Dessa instruktioner gäller tills vidare.