Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Till nyhetslistan

Vill du bli vår nya Diakoniarbetare?

3.6.2020 19.02

Vill du bli vår nya medarbetare?

Kyrkslätts svenska församling är en landsbygdsförsamling som söker en ny medarbetare. Församlingens diakonitjänst är en heltidstjänst som innehåller olika typer av församlingsarbete och budget- samt verksamhetsansvar för församlingens diakoni. Till arbetsbilden hör arbete på kvällar och helger när det behövs, utöver det olika läger och utfärder.

Tjänsten kan sökas t.o.m. den 1.7.2020 kl. 16.

Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.

Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. Som merit räknas tidigare erfarenhet av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna eller arbetsområdet. Tjänsten förutsätter att du är konfirmerad och medlem i Finlands ev.-lutherska kyrka, samt har fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda i finska. Tjänsten är en heltidstjänst och lön utbetalas enligt kravgrupp 503 i KyrkTAK. Tjänsten inleds med en prövotid på 6 månader.

Till ansökan bifogas CV/meritförteckning som riktas till Församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling, och inlämnas till pastorskansliet i Kyrkslätts svenska församling, adress Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt eller per e-post till aino-karin.loven@evl.fi. Intervjuer sker enligt överenskommelse.

Den som väljs till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. Läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträds.

Frågor om tjänsten kan riktas till:

Barn- och Ungdomsdiakon Jenny Airaksinen, 050-3761488

eller Kyrkoherde Aino-Karin Loven, 050-4385873