Till nyhetslistan

Rekommendation om att använda ansiktsmask i Kyrkslätts församlingar

30.9.2020 14.27

Vi rekommenderar att ansiktsmask används vid församlingarnas sammankomster. I första hand köper församlingsborna själva sina ansiktsmasker, men har man inte en sådan med sig, kan man på begäran få en i församlingarnas lokaler. Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendation om ansiktsmask gäller personer över 15 år.

Vid gudsjänster, kyrkliga förrättningar och övriga församlingssammankomster som hålls i Kyrkslätts församlingars lokaler följer vi fortfarande myndigheternas rekommendationer.

Lokalspecifika begränsningar av antalet deltagare gäller, så att vi kan hålla tillräckligt långa säkerhetsavstånd.

God handhygien är fortfarande viktig - och är man sjuk ska man inte delta i församlingens verksamhet på plats.

Så här tar vi vid alla församlingssammankomster hand om vår egen och varandras säkerhet!