Till nyhetslistan

Församlingshemmet i centrum är stängt

7.10.2020 16.50

I församlingshemmet i centrum har församlingarna inte längre verksamhet, eftersom lokalerna är stängda.

Verksamheten har flyttat till församlingarnas övriga lokaler. Man kan boka lokalerna i Masaby och Veikkola exempelvis för dop och minnesstunder.

Församlingarnas kanslier och personalens arbetsrum finns till slutet av året i församlingshemmets kanslidel. De flyttar till tillfälliga lokaler och församlingens övriga lokaler efter årsskiftet. Vi informerar närmare om tidtabellen för flytten i januari 2021.