Till nyhetslistan

Ett fönster från kyrkan med belysningen på inom hus

JULNATTENS LJUS

22.12.2020 11.02

Julnattens ljus lyser i St. Mikaels kyrkan i Kyrkslätt, St. Matteus kyrka i Masaby och Haapajärvi kyrka. Kyrkor är belysta under julnatten i olika delar av Finland.​​​​​​

Med ängelns ord, ”Var inte rädd” om du ser belysningen tänd i kyrkan under hela julnatten, eftersom Kyrkslätts kyrkor har belysningen tänd hela julnatten. Även om vi inte kan träffas och kyrkorummet är stängt, är kyrkorna belysta med ljus inuti. Med belysningen under julnatten vill vi dela med oss, om julens budskap och hopp.

På julnatten föddes ljus och hopp in i vår värld! Under julen gläder sig hela kristenheten över hela världen över Frälsarens födelse. Jesus säger: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. ” (Johannes 8:12)