Till nyhetslistan

Begränsningarna fortsätter fram till 31.1.2021

7.1.2021 13.09

På grund av Covid-19 smittoläget har södra Finlands regionala myndigheter fortsatt begränsningarna gällande sammankomster inom- och utomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fram till den 31.1.2021.

Kyrkslätts församlingar följer södra Finlands regionala myndigheters föreskrifter, rekommendationer och instruktionerna från domkapitlen i Esbo och Borgå stift.