Till nyhetslistan

Bild när man häller vin under nattvarden

Nattvard i kyrkan

30.1.2021 11.15

Församlingarna ordnar gemensam nattvardgång för församlingborna

Finska gudstjänsterna strömmas från kyrkan kl. 10 och svenska gudstjänsterna strömmas från kyrkan kl. 12.

Efter gudstjänsterna är du välkommen till gemensam nattvardsgång, från och med söndagen den 31.1.2021 i St. Mikaels kyrka i Kyrkslätt mellan kl. 12.50-13.30.

Sju personer kan komma in i kyrkan för nattvard per gång. Var beredd att vänta utanför kyrkan med säkerhetsavstånd. Till nattvarden kommer du in via huvuddörren och gå ut via dörren på norra sidan.