Till nyhetslistan

Pastorskansliet flyttar

14.3.2021 10.14

Pastorskanslierna för Kyrkslätts sv. frs., Kirkkonummen suom. srk. och de gemensamma gravtjänsterna flyttar bort från församlingshemmet i centrum.

Pastorskansliet och gravtjänsterna betjänar i de nya utrymmena på Kyrkstallsvägen 2 (före detta Danske Banks utrymmen) från och med måndagen den 15.3.2021.