Till nyhetslistan

Ändringar i restriktionerna för sammankomster i Kyrkslätts församlingar

31.5.2021 11.34

Från och med början av juni ändras restriktionerna för sammankomster i Kyrkslätts församlingar. ​​​​​​​

Allmänna restriktioner för sammankomster

Inomhus får man ordna sammankomster med högst 10 personer. Utomhus får man ordna sammankomster med högst 50 personer.

 

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar i församlingarnas lokaler

På basis av stiftens anvisningar kan kyrkorummen delas in i separata sektorer enligt lokalernas storlek, så att det kan finnas högst 10 personer på säkert avstånd från varandra i varje sektor. När man kommer till kyrkorummet får man närmare instruktioner.

På basis av lokalernas storlek finns det olika många sektorer i kyrkorna och kapellen:

Kyrkslätts kyrka  60 personer

Haapajärvi kyrka  40 personer

Masaby kyrka  30 personer

Haapajärvi begravningskapell  20 personer

Veikkola församlingshem  20 personer

De personer som förrättar gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna räknas inte in i begränsningarna gällande personantal.

Information om konfirmationerna ges separat. Dessa restriktioner för sammankomster gäller till 15.6.2021.

Kyrkslätts församlingar följer södra Finlands regionförvaltningsmyndigheters bestämmelser och rekommendationer samt anvisningar från domkapitlen i Esbo och Borgå stift.