Till nyhetslistan

Begränsningarna i Kyrkslätts församlingar för tiden 2-22.6.2021

2.6.2021 16.49

Myndigheterna i södra Finland har ändrat begränsningarna gällande samlingar för perioden 2-22.6.2021.

Det är möjligt att träffas i Kyrkslätts församlingarnas utrymmen enligt utrymmets storlek. Storleken på utrymmet begränsar antal personer som kan vara i samma utrymme, så att säkerhetsavstånden följs.

Kyrkorummen är av olika storlek. Det rekommenderade personantalet varierar från kyrka till kyrka, eftersom säkra avstånd har räknats ut för varje lokal. Tillåtet personantal vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

 

  • Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt     105 personer
  • Sankt Matteus kyrka i Masaby     30 personer
  • Veikkola församlingshem              36 personer
  • Haapajärvi kyrka                          60 personer
  • Haapajärvi begravningskapell       40 personer

 

 

Personer som bor i samma hushåll kan sitta bredvid varandra i kyrkan. Säkert avstånd ska hållas till andra kyrkobesökare. Församlingsmästarna anvisar sittplatserna.

Vi informerar skilt om konfirmationerna via den specifika konfirmationsgruppen

 

Kyrkslätts församlingar följer de föreskrifter och rekommendationer som myndigheterna i södra Finlands har gett och instruktionerna från domkapitlen i Esbo och Borgå stift.

​​​​