Till nyhetslistan

Ändringar i begränsningarna i Kyrkslätts församlingar för tiden 16.6-14.7

17.6.2021 09.44

Den 14.6.2021 gjorde myndigheterna i södra Finland ett regionalt beslut inom sitt område gällande begränsningarna. Kyrkslätt har återgått till grundnivån under pandemin och de olika begränsningarna har upphört. Det är fortsättningsvis viktigt att hålla avstånd till andra personer och fortsätt med god handhygien. Användnings av masker rekommenderas fortsättningsvis.

Gudstjänster och förrättningar

 

I församlingarnas lokaler är max antal personer begränsat till följande, med tanke på tillräckliga avstånd:

  • S:t Mikaels kyrka i Kyrkslätt 200 personer
  • S:t Matteus kyrka i Masaby 50 personer
  • Haapajärvi kyrka 70 personer
  • Veikkola församlingshem 50 personer
  • Haapajärvi begravningskapell 40 personer

Till evenemangen kommer man bara om man är frisk.

Personer i samma hushåll kan sitta i kyrkan på samma bänkrad. Till andra kyrkbesökaren håller vi avstånd, du hittar mera instruktioner i kyrkorummet.

Nattvarden serveras fortfarande med specialarrangemang.

Det är möjligt att boka församlingarnas utrymmen för dopkaffe, minnesstunder och övriga tillfällen enligt hur många personer ryms tryggt i samma utrymme.

Mera information och bokningar via pastorskansli.

Dessa instruktioner är i kraft fram till 14.7

Kyrkslätts församlingar följer de beslut södra Finlands myndigheter gör och de instruktioner som Esbo och Borgå stifts domkapitel gör.