Till nyhetslistan

Instruktioner angående sammankomster i Kyrkslätts församlingar fram till 10.8.2021

13.7.2021 16.17

För att man ska kunna hålla tillräckliga avstånd har man begränsat antalet deltagare i Kyrkslätts församlingars alla utrymmen.

Man kan delta i församlingarnas evenemang endast om man är frisk och inte har några symptom. Det är viktigt att säkerställa god handhygien. Användning av andningsskydd rekommenderas.

Personer i samma hushåll kan sitta i kyrkan på samma bänkrad. Till andra kyrkbesökaren håller vi avstånd, du hittar mera instruktioner i kyrkorummet.

Det är möjligt att boka församlingarnas utrymmen för dopkaffe, minnesstunder och övriga tillfällen enligt hur många personer ryms tryggt i samma utrymme. Mera information och bokningar via pastorskansli.

Dessa instruktioner är i kraft fram till 10.8.2021.

Kyrkslätts församlingar följer de beslut södra Finlands myndigheter gör och de instruktioner som Esbo och Borgå stifts domkapitel gör.