Till nyhetslistan

Sammankomster i Kyrkslätt fram till 12.9.2021

26.8.2021 10.34

Begränsningarna för sammankomster fortsätter fram till 12.9.2021.

För församlingarnas utrymmen finns utrymmesspecifika restriktioner för användandet av dem, så att de som deltar i verksamheten och i evenemang kan garanteras möjlighet till säkerhetsavstånd.

Till församlingarnas kyrkor och utrymmen ska du komma enbart om du är frisk och symptomfri. Du behöver måna dig om handhygien och vi rekommenderar att du använder mask. Ifall du misstänker att du kan ha utsatts för COVID-19 virus, ber vi att du överväger ditt deltagande i samlingar.

I kyrkoutrymmet kan personer från samma hushåll sitta bredvid varandra. Till andra kyrkobesökare bör du hålla avstånd. Närmare instruktioner ges i kyrkoutrymmet.

Församlingarnas utrymmen kan reserveras för dop- och minnesstunder samt andra tillställningar på så sätt att det utrymmesspecifika maximalantalet närvarande beaktas. Förfrågningar och bokningar görs via kyrkoherdesämbetet.

Kyrkslätts församlingar följer Regionförvaltningsverkets beslut och rekommendationer samt de instruktioner som ges av domkapitlen i Esbo och Borgå stift.