Till nyhetslistan

Begränsningar av sammankomster i Kyrkslätts församlingar 28.12.2021-17.1.2022

27.12.2021 13.51

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 23.12.2021 fattat beslut om begräsningar av sammankomster inomhus. 

Kyrkslätts församlingar gör sitt yttersta för att förhindra coronasmittor. Vi följer de riktlinjer och bestämmelser som myndigheterna utfärdar. Följande begränsningar av sammankomster är i kraft till 17.1.2022. Den största inverkar har begränsningarna på gruppverksamhet för vuxna. Gudstjänster och kyrkliga förrättningar ordnas tillsvidare enligt följande: deltagarantalet under mässor och kyrkliga förrättningar begränsas avsevärt, närkontakter undviks och allsång under mässor minskas.  

Mässor och kyrkliga förrättningar 

I församlingsutrymmen tillåts högst 1/5 av det maximala antalet deltagare, men totalt högst 30 personer.  

 • S:t Mikaels kyrka i centrum: 30 personer 
 • S:t Matteus kyrka i Masaby: 28 personer 
 • Haapajärvi kyrka: 30 personer 
 • Haapajärvi kapell: 16 personer 
 • Församlingshemmet i Veikkola: 30 personer 

Gruppverksamhet för vuxna 

Samlande verksamhet för vuxna, olika smågrupper och –cirklar är på paus till 17.1.2022. Detsamma gäller även körövningar och Ellens vardagsrum. 

Verksamhet för barn och unga 

Gruppverksamheten för barn och unga fortsätter tillsvidare som normalt. Hänsyn tas till bestämmelser om god hygien och minimering av smittrisker.  

Diakonimåltider 

Församlingens diakonimåltider fortsätter som normalt. Måltiderna ordnas i Masaby kyrka.  

Hjälp och stöd 

Församlingarna betjänar även då omständigheterna ändrar. Du når dagligen våra präster inom den svenska församlingen i Kyrkslätt.  

Församlingens diakoniarbete jobbar tillsammans med olika hjälpinstanser för att kunna erbjuda ett heltäckande stöd. Om du behöver mathjälp eller annat stöd, ta kontakt med Diakonihjälpen 050 478 4227. Lämna ett röstmeddelande med dina kontaktuppgifter på svararen så tar diakoniarbetarna kontakt så snabbt som möjligt.  

Rekommendationer i församlingens utrymmen: 

 • Använd munskydd 

 • Satsa på god hand- och hosthygien 

 • Håll tillräckligt avstånd till andra 

 • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom 

 • Stanna hemma om du misstänker exponering av smitta 

 • Installera Coronablinkern i din mobiltelefon 

 • Följ myndigheternas rekommendationer om munskydd, vaccination och god hygien