Till nyhetslistan

Bild på gamla böcker i ett arkiv

Kyrkslätts församlingars kyrkböcker förs över till regioncentralregistret

31.1.2022 11.00

Evangelisk-lutherska församlingars kyrko- och folkbokföring i Finland centraliseras till regionala centralregistren. Överföringen grundar sig i ett beslut som kyrkostyrelsens har gjort och det gäller alla församlingar i Finland. Den finska och svenska församlingen i Kyrkslätt ansluter sig till Esbo regioncentralregister den 1.2.2022. 

Syftet med denna reform är att församlingarna kan fokusera sig på dess kärnuppgift. Syftet med ändringen är också att alla officiella intyg, släktutredningar och forskningar skulle fås från ett och samma ställe, medan de tidigare behövdes begäras separat från varje församling där kunden tidigare har haft som hemort.

Från och med 1.2.2022 beställs alla ämbetsbevis och släktforskningar, samt hindersprövningar från Esbo regioncentralregister. Centralregistret sköter även om dop- och vigselregistreringarna. Tyvärr är det för tillfället en längre kö på beställningar av ämbetsbevis i centralregistret. Vid detta skede lönar det sig be om tilläggstid för bouppteckningar. Registrering av kyrkliga förrättningar görs utan dröjsmål. 

Församlingarna i Kyrkslätt beklagar på den långa tiden för levereringen av de officiella intygen från regioncentralsregistret. Församlingarna i Kyrkslätt levererar inte mera ämbetsbevis, släktutredningar eller släktforskningar, eftersom de lagstadgade uppgifterna gällande hantering av kyrko- och folkbokföring hanteras i Esbo regioncentralregister. På församlingarna pastorskanslier betjänar vi fortsättnings viss med beställningar av kyrkliga förrättningar och i ärenden gällande gravtjänster.   

Esbo regioncentralregister  

Ämbetsbevis, släktutredningar, släktforskningar och hindersprövningar beställs från Esbo regioncentalregister.  

Kontaktuppgifter till regioncentralregistret: 

keskusrekisteri.espoo@evl.fi 

Tel. 09 8050 2600 (må-ti kl. 9.00-15.00, ons-tors kl. 9.00-12.00) 

Postadress: Pb 200, 02771 Esbo 

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo (Obs: Endast med tidsbokning. Boka tid via telefon eller e-post)  

 

Elektroniska tjänster: Ämbetsbevis och hindersprövning  

Kyrkan i Finland har en elektronisk servicepunkt på webben, där kunden kan beställa ämbetsbevis av sig själv (det så kallade leverintyg) eller ämbetsbevis i form av släktutredning av den avlidne (nuvarande eller tidigare medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan). Tjänsten finns på bestallambetsbevis.fi. Hindersprövning för äktenskap kan begäras via utredningstjänsten på hindersprovning.fi   

 

Kyrkslätts församlingars servicepunkt, Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt 

Pastorskansliet för Kyrkslätts svenska församling betjänar i alla ärende gällande kyrkliga förrättningar: dop, vigslar, jordfästningar och välsignelse av hem. 

Kontaktuppgifter: 

E-post: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi 

Tel. 040 350 8213 

Kansliet är öppet: må-to kl. 9-15, fredagar har vi stängt. 

 

Gravtjänster 

Samfällighetens gravtjänster betjäna dig i följande ärenden:  

  • försäljning av gravplatser 
  • reservering av urnenedläggning 
  • frågor som rör gravvårdstider och gravrätter 
  • godkännande av gravstenar 
  • grundläggande renoveringar av gravar 
  • beställningar av sommarskötsel och bevattningsskötsel

 

Kontaktuppgifter 

E-post: kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi 

Tel. 040 585 56 88 

Må-to kl. 9-15, fredagar har vi stängt.