Till nyhetslistan

Verksamheten i Kyrkslätts församlingar fram till 22.2.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 7.2.2022 i anledning av coronaläget givit nya direktiv för tidsperioden 8-22.2.2022 för begränsandet av samlingar inomhus. Samlingar inomhus tillåts för över 50 personer, med beaktande av att utrymmets kapacitet får utnyttjas till maximalt 50 %, men högst upp till 500 personer.

 

Kyrkslätts församlingar strävar efter att förebygga coronasmitta i all sin verksamhet. Vi följer myndigheternas och domkapitlets anvisningar och föreskrifter om restriktioner.

Gudstjänst och kyrkliga förordningar

Maximalt antal personer för gudstjänster och kyrkliga förrättningar som ordnas inomhus:

·         Kyrkslätt kyrka för 250 personer

·         Masaby kyrka för 50 personer

·         Veikkola församlingshem för 50 personer

·         Haapajärvi begravningskapell för 50 personer

·         Ellen 40 personer  

Församlingens gruppverksamhet

Gruppverksamheten i församlingen fortsätter som vanligt. Du hittar när de olika grupper och körer träffas på hemsidan www.kyrkslattsforsamlingar.fi 

Vi påminner om THL:s instruktioner:

Skydda dig själv och dina nära och kära från coronavirusinfektion. Punkterna nedan hjälper också till att förhindra spridningen av nya virusvarianter.

1. Ta coronaviccinet om möjligt. De skyddar mot allvarliga sjukdomar.

2. Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk. Vid behov, gör ett hematest.

3. Kom ihåg hygien: händer, mask, säkerhetsavstånd och ventilation. 

8.2.2022 15.48