Till nyhetslistan

Restriktioner gällande sammankomster, kommer att upphävas från och med den 14.2.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 11.2.2022 gjort ett beslut om att upphäva de restriktioner som har funnits för olika sammankomster, som har varit gällande i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med den 14.2.2022. 

Från och med den 14.2.2022 finns det inte längre några begränsningar för olika sammankomster i Kyrkslätts församlingars lokaler eller verksamhet. Gudstjänster, kyrkliga förrättningar och gruppverksamhet fortsätter. Församlingarna fortsätter att uppmärksamma hälsosäkerheten och vi påminner om att: 

  1. Vården om hand- och hosthygien fortsätter. Användning av munskydd rekommenderas. 
  1. Delta inte i verksamheten eller kom inte in i de olika lokaler, om du har symtom på en smittsam sjukdom. 
  1. Smittskyddslagens allmänna hygienkrav gäller i hela Finland fram till den 30.6.2022. 

14.2.2022 15.24