Till nyhetslistan

Ljuständning för fred

Text: rauha, fred, peace.

Kyrkslätts församlingar arrangerar en ljuständning för fred.

I Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätts hålls söndag 13.3.2022 kl. 11 en tvåspråkig gudstjänst på årsdagen av vinterkrigets slut. Före gudstjänsten, kl. 10.30, läggs kransar ner på hjältegravarna.

Efter gudstjänsten (cirka kl. 12) arrangerar vi en ljuständning för fred på kyrkans gård. Vi tänder fredsljus och sjunger en psalm.

Beroende på snöläget ställs ljusen antingen på klockstapelns trappa eller på kyrkans gård.

Deltagarna ombeds ta egna ljus med sig. Psalmtexten finns på webbplatsen virsikirja.fi/psalmbok.fi. Texten och information om hur man kan hjälpa Ukraina via Kyrkans Utlandshjälp delas också ut på sammankomsten.

Varmt välkommen att tända ett ljus för fred.

7.3.2022 17.14