Haapajärvi begravningsplats

Haapajärvi begravningsplats

Lappbölevägen 421, 02880 Veikkola

Begravningsplatsen invigdes 5.10.1944 eftersom Porkalaområdet arrenderades till Sovjetunionen. Begravningsplatsens ursprungliga areal var 4500 kvadratmeter. Efter utvidgningar uppgår den totala arealen numera till 4,3 hektar.

 

Nya gravplatser säljs på den nya delen nedanför Lappbölevägen. Denna utvidgade del är en gräsbeklädd begravningsplats planerad av Miljöbyrån Ab, och den invigdes år 1993.

 

På området finns djupa gravar för två kistor och urngravar med plats för nio urnor. På begravningsplatsen finns en minneslund för kremerade avlidna. Avlidna som begravs i minneslunden får sina namnbrickor fästa på gemensamma minnesstenar. Man kan komma ihåg avlidna som begravts på annan ort genom att tända ett ljus i minneslunden eller bredvid korset på muren i övre delen av begravningsplatsen.

 

Foto: Timo Hormio

Läge på kartan