Händer som sträcker sig mot ett ljus och en blå himmel.

Kristi himmelsfärdsdag

'Galileer', sade de, 'varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.' (Apg. 1:11)

Jesus togs upp till himlen

Kristi himmelsfärdsdag är en av kyrkoårets helgdagar som hör till påsktiden. Den firas alltid fyrtio dagar efter påsk. Bibeln berättar om hur Jesus efter sin uppståndelse under fyrtio dagar visade sig för sina efterföljare. Sedan togs han upp till himlen.

Berättelsen om himmelsfärden är en berättelse om Jesus gudomlighet: Kristus är en av personerna i den treeniga Guden, precis som Fadern. Då han hade utfört sitt verk steg han upp till himlen. I ordet och sakramenten (heliga handlingar) är han fortfarande närvarande mitt ibland sin församling.

Sex ljus och vit färg

Kristi himmelsfärdsdag är en så kallad söckenhelg, det vill säga en helgdag som infaller på en annan dag än söndag. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten, som firas femtio dagar efter påsk. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en egen högtid.

I gudstjänsten på Kristi himmelsfärdsdag har man på altaret sex ljus. Den liturgiska färgen på Kristi himmelsfärdsdag är vit. 

Förbereder pingsten

Ordet pingst betyder 50 dagar efter påsk. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en skild högtid.