Gudstjänster

Vi firar högmässa i St. Mikaels kyrka, Kyrkslätts kyrka varje söndag kl. 12.

Se Evenemangskalendern för exakt info.

 

Jubileumsgudstjänster

Varje år inbjuds församlingens jubilarer som fyllt 70, 75, 80, 85, 90 och upp till 100 år till gudstjänst och därefter födelsedagsfest i församlingshemmet. Vi vill på det sättet tillsammans i församlingen glädjas över Ditt liv och fira de viktiga milstolparna som Du når under livets gång. Varmt välkommen tillsammans med en släkting eller vän då inbjudan kommer till dig!

 

Sång och bön