Kyrkorummet förnyas

Samfälligheten utredde församlingarnas verksamhetsmässiga behov, och vilka reparationer som behövs i kyrkan. På basis av utredningarna beställdes en idéskiss av arkitektbyrån Okulus Oy om att förnya kyrkans interiör. Skissen presenterades för församlingarnas förtroendevalda och anställda hösten 2019.

Bakgrunden till de verksamhetsmässiga ändringsbehoven är en stor förändring, som lyfter fram betydelsen av växelverkan, inom den lutherska kyrkan. Liknande reformer är på gång på olika håll i Europa. Ett bärande tema i alla önskemål om ändringar är att lokalerna ska gå att använda på många sätt och lämpa sig för olika behov.

För allmänheten presenterades skissen vid en sammankomst som arrangerades 20.11.2019, där man även berättade om kyrkans långa och mångskiftande historia. Deltagarna fick ge sin egen syn på och upplevelse av kyrkan under diskussionen samt via ett frågeformulär.

Webbenkäten, som riktade sig till den breda allmänheten, var öppen från december 2019 till februari 2020. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade i december att beställa en projektplan på basis av idéskissen Växelverkans kyrka. (Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll, pdf.) Svaren som kom in vid bägge enkäterna beaktas i projektplaneringen.

På den här sidan lägger vi ut ytterligare information om hur projektet fortskrider.