Vuxenverksamhet

Det finns många möjligheter att delta i verksamheten inom församlingen.

Du kan gå med i kören eller någon grupp som redan finns, komma med förslag för ny verksamhet eller delta som frivillig under mässan, på lopptorget eller inom diakoniverksamheten.

Kontakta församlingens anställda för att få mera information eller komma med önskemål. Vi finns här för dig!

 

Sång och bön

med Lars-Henrik Höglund i koret i Kyrkslätts kyrka

1.10 start för hösten 2018, därefter varannan måndag fram till 26.11.

Vi sjunger sånger och psalmer till gitarr, delar glädje o sorg samt ber att vår Herre tar hand om allt. Vi sitter i koret, längst framme i kyrkan, där man samlats inför Gud i 700 år.

Vi börjar med te eller kaffe kl 18.15.

Välkommen med!

Församlingens vuxenkör Mikaelikören

 

Seniorgruppen - samtalsgrupp för män 

En seniorklubb som samlas några gången i månaden på Mikeaeligården. I samarbete med Folkhälsan.

 

Måndagsgruppen

samlas på församlingshemmet måndagar kl. 10.00-13.00.

Måndagsgruppen arbetar för Finska Missionssällskapet och ett av Hoppets Stjärna förmedlat fadderbarn i Lettland.

Arbetsformerna är handarbete, lotterier, information (t.ex. besök av missionärer), samt kamratskap till stöd i vardagslivet. Försäljning och basarer.

 

Tisdagsgruppen

samlas i Prästängens klubblokal ca varannan tisdag kl. 10.00-13.00.

Tisdagsgruppen arbetar till förmån för diakoniarbetet i Kyrkslätt. Arbetsformerna är handarbete, lotterier, information, samt kamratskap till stöd i vardagslivet. Försäljning och basarer.

 

Kaveriklubi

Tvåspråkig klubb för utvecklingsstörda vuxna samlas varannan måndag i Masaby kyrka kl.17:30-19:30. Mer info fås av barn- och ungdomsdiakonen.

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med byskolor i Kyrkslätt, omsorgsarbete, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.