Gemensamma kyrkorådet 2023-2024

 

Gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll Öppna länk i ny flik

 

ordförande: Kuutti-Manninen Anna-Maija

vice ordforande: Salonen Antti (personlig suppleant Sinisalo Pekka)

Jäsenet

Varajäsenet

Fleming Johanna
Gustafsson Stefan
Kalmari Bodil
Kujasalo Päivi
Lankia Eero
Liimatainen Jukka
Lumijärvi Johanna
Miettinen Virpi
Sipilä Jouko
Syväniemi Anni-Mari
Taubert Håkan

Riipinen Leena
Valtonen Martin
Gustafsson Siv
Karkinen Jaro
Pietiläinen Markku
Iivonen Pertti
Simanainen Saija
Vallenius Liisa
Rahja Jaakko
Salmi Pirjo
Englund Greger

 

 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet svarar för att kyrkofullmäktiges beslut verkställs, och är därmed samfällighetens förvaltningsorgan, som allmänt leder samfällighetens verksamhet och administration samt förvaltning av ekonomi och egendom. Till gemensamma kyrkorådet hör 22 medlemmar, utnämnda av kyrkofullmäktige och ordförande är den av domkapitlet utnämnda kyrkoherden från den lokala församlingen. Gemensamma kyrkorådet möts ca 14 gånger i året och behandlar och beslutar om ärenden, vars befogenhet inte hör till kyrkofullmäktige och vars befogenhet inte överförts till andra förvaltningsorgan eller tjänstemän. 

Gemensamma kyrkorådet bestämmer om ärenden enligt föredragningen. Till gemensamma kyrkorådets möten uppgörs en föredragningslista, som i god tid före mötet skickas till medlemmarna för kännedom. Föredragningslistan innehåller ärenden som skall beslutföras, beredning och motivering. Protokoll uppförs över mötet.