Gemensamma kyrkorådet 2021-2022

 

Gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll Öppna länk i ny flik

 

ordförande: Fred Wilén

vice ordforande: Antti Salonen (personlig suppleant Antero Kukko)

Jäsenet

Varajäsenet

Carl-Johan Kajanti
Bodil Kalmari
Jukka Liimatainen
Johanna Lumijärvi
Risto Miettinen
Virpi Miettinen
Hannu Nyman
Anja Oravala
Leena Riipinen
Saija Simanainen
Håkan Taubert

Stefan Gustafsson
Carina Granholm
Juha Tarkka
Tuomo Pentikäinen
Risto Sivonen
Pekka Sinisalo
Rose-Marie Fager-Pintilä
Päivi Kujasalo
Raija Lemberg
Pirjo Salmi
Bengt Lindholm

 

 

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet svarar för att kyrkofullmäktiges beslut verkställs, och är därmed samfällighetens förvaltningsorgan, som allmänt leder samfällighetens verksamhet och administration samt förvaltning av ekonomi och egendom. Till gemensamma kyrkorådet hör 22 medlemmar, utnämnda av kyrkofullmäktige och ordförande är den av domkapitlet utnämnda kyrkoherden från den lokala församlingen. Gemensamma kyrkorådet möts ca 14 gånger i året och behandlar och beslutar om ärenden, vars befogenhet inte hör till kyrkofullmäktige och vars befogenhet inte överförts till andra förvaltningsorgan eller tjänstemän. 

Gemensamma kyrkorådet bestämmer om ärenden enligt föredragningen. Till gemensamma kyrkorådets möten uppgörs en föredragningslista, som i god tid före mötet skickas till medlemmarna för kännedom. Föredragningslistan innehåller ärenden som skall beslutföras, beredning och motivering. Protokoll uppförs över mötet.