Gemensamt Ansvar

Församlingen deltar i insamlingen Gemensamt Ansvar, som är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Insamlingen hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

YouTube-video

Se till mig som liten är

YouTube-video

Delta i insamlingen och ge en gåva

YouTube-video

Från hemmafru till skolelev

YouTube-video

Delta i insamlingen och ge en gåva

Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas skolgång

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar