Gemensamt AnsvarLogon för gemensamt ansvar

Församlingen deltar i insamlingen Gemensamt Ansvar, som är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Insamlingen hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

YouTube-video
YouTube-video