Gemensamt Ansvar

Församlingen deltar i insamlingen Gemensamt Ansvar, som är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Insamlingen hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

Bidra genom att betala in valfri donation: Gemensamt Ansvar (ekansio.com)

Bidra genom att köpa en produkt: https://sacrum.fi/yhteisvastuu/tavarat-tuotteet