Registerbeskrivning

På denna sida finns samlat de dataskyddsregister som används i Kyrkslätts svenska församling och Kyrkslätts samfällighet, enligt personuppgiftslagen (10 & 24§ och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

 

Barn- Familj- och Diakoni

Skriftskolan

Familjerådgivning (pdf)

Kameraövervakning med inspelning