Församlingskansliet

 

Öppet måndag - torsdag kl. 9-15.

Sommartid måndag – torsdag kl. 9-11.30 och 12.30–15.

 

Tfn (09) 8050 8292

Växel tel. (09) 80501

Telefax (09) 853 3169

E-post: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi

Adress: Församlingsvägen 1, (Pb 26), 02400 Kyrkslätt

 

Församlingskansliet kan kontaktas i ärenden som gäller bl.a. dop, vigsel och begravning. Här kan du också reservera församlingens utrymmen samt få information om församlingens verksamhet.

Du kan t.ex. beställa ämbetsbevis och intyg för släktforskning, göra hindersprövning för äktenskap och ändra din prenumeration av Kyrkpressen.

 

 

A C D F H J K L M N O R S T

A


Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med byskolor i Kyrkslätt, omsorgsarbete, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.

Fastighetschef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

C


D


Värd för lägercentret, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

F


Församlingssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster

H


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

J


Kantor

Mina lediga dagar är oftast torsdagar och fredagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. 

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

K


Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster

Tidsbokning: 0400 889 315. Bäst når du oss måndagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11.

L


Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan

Informationssekreterare, Kyrkslätts finska församling
Kommunikationstjänster
(09) 8050 8200 (vaihde)
Förvaltningssakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

personaltjänster, ADB-tjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

M


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

N


Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Fastighetsarbetare
Fastighetstjänster Begravningstjänster
Fastighetsarbetare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

O


Begravningsplatskötare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

R


Biträdande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

Kaplan

Lediga dagar i regel må-ti

Jag är uppvuxen i Esbo, TD, Pek och barnträdgårdslärare.  Har arbetat som präst sedan 2008 i Grankulla och Helsingfors och är kaplan i Kyrkslätt från 1.7.2017

S


Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster

Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster, vaktmästeri

Kansliföreståndare
Församlingsarbetets specialtjänster Personaltjänster
Säsonganställd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.

T


Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden

Teknisk fastighetchef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Biträdande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde