Församlingskansliet

 

Öppet måndag - torsdag kl. 9-15.

Sommartid måndag – torsdag kl. 9-11.30 och 12.30–15.

 

Tfn 040 350 8213

Växel tel. (09) 6182 4000

E-post: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi

Adress: Församlingsvägen 1, (Pb 26), 02400 Kyrkslätt

Faktureringsuppgifter

Om du har ärenden som gäller gravar och gravskötsel, ber vi dig kontakta Maria Castren som sköter om gravärenden

 

Församlingskansliet kan kontaktas i ärenden som gäller bl.a. dop, vigsel och begravning. Här kan du också reservera församlingens utrymmen samt få information om församlingens verksamhet.

Du kan t.ex. beställa ämbetsbevis och intyg för släktforskning, göra hindersprövning för äktenskap och ändra din prenumeration av Kyrkpressen.

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

A C D F H J K L M N O R S T

A


Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, omsorgsarbete samt lediga jobb inom klubbverksamheten.

Fastighetschef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

C


Sekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster

D


Värd för lägercentret, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

F


måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11

H


Fastighetsbiträde, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

J


Kantor

Mina lediga dagar är oftast torsdagar och fredagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. 

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

K


Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

L


Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan

Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

personaltjänster, ADB-tjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

M


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (tjänstledig)
Fastighetstjänster

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

N


Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Begravningstjänster

O


Begravningsplatskötare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (tjänstledig)
Begravningstjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

R


Biträdande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

S


Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster

Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster, vaktmästeri

Kansliföreståndare
Församlingsarbetets specialtjänster Personaltjänster
Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.

T


Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden

Informatör, Kyrkslätts finska församling
Kommunikationstjänster
(09) 8050 8200 (vaihde)
Teknisk fastighetchef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Biträdande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

Säsongsarbetsledare för begravningsplatserna, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster