Kyrkslätts kyrkliga samfällighets medlemsstatistik 31.12.2021 (31.12.2020)

Kirkkonummen suomalainen seurakunta 20 395 (20 578)
Kyrkslätts svenska församling 5 080 (5 180)
Kyrkslätts församlingarnas medlemsantal totalt: 25 475 (25 758) personer

Av den finskspråkiga befolkningen i Kyrkslätt är 66,7 % (68,5 %) medlemmar i Kirkkonummen suomalainen seurakunta och av den svenskspråkiga befolkningen är 80,2 % (79,2 %) medlemmar i Kyrkslätts svenska församling.

Totalt är 63,5 % (64,2 %) av Kyrkslätts befolkning medlemmar i Kyrkslätts församlingar.