Kyrkslätts kyrkliga samfällighets medlemsstatistik 31.12.2017 (31.12.2016).

Kirkkonummen suomalainen seurakunta 21 289 (21 496)
Kyrkslätts svenska församling 5 561 (5 612)
Kyrkslätts kyrkliga samfällighets medlemsantal totalt: 26 850 (27 108) personer

Av den finskspråkiga befolkningen i Kyrkslätt är 71,7 % (72,4 %) medlemmar i Kirkkonummen suomalainen seurakunta och av den svenskspråkiga befolkningen är 85,3 % (85,3 %) medlemmar i Kyrkslätts svenska församling.

Totalt är 68,5 % (69,4 %) av Kyrkslätts befolkning medlemmar i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.