Kyrkslätts kyrkliga samfällighets medlemsstatistik 31.12.2019 (31.12.2018).

Kirkkonummen suomalainen seurakunta 20 744 (20 998)
Kyrkslätts svenska församling 5 286 (5 455)
Kyrkslätts kyrkliga samfällighets medlemsantal totalt: 26 060 (26 453) personer

Av den finskspråkiga befolkningen i Kyrkslätt är 69,8 % (71,0 %) medlemmar i Kirkkonummen suomalainen seurakunta och av den svenskspråkiga befolkningen är 82,2 % (84,1 %) medlemmar i Kyrkslätts svenska församling.

Totalt är 65,7 % (67,8 %) av Kyrkslätts befolkning medlemmar i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.