Urnenedläggning

 

En urnenedläggning är inte formbunden. De anhöriga och församlingsmästaren är närvarande. Det är också möjligt att be en präst eller någon annan församlingsanställd att närvara.

Reservera tid för urnenedläggning per telefon hos samfälligheten, tfn 040 585 5688, mån─ti 9─12 och 13-15, ons 13-15 to 9-12 och 13-15 Fredagar stängt. Bokningen ska göras minst en vecka före önskad tidpunkt för urnenedläggningen.

I Kyrkslätts kyrkliga samfällighet kan följande tider reserveras (heltimmar):

 

  • torsdagar kl 13-15
  • fredagar kl 13-15
  • lördagar kl 13-15
     

 

 

På de anhörigas begäran kan begravningsbyrån i förväg leverera urnan till församlingens urnskåp, eller så kan de anhöriga ta urnan med sig när de kommer.