Församlingarnas familjerådgivaren

Tag kontakt

Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster

Tidsbokning per telefon för Familjerådgivning

måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11

Pirjo Kettu

Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster

Anja Saloheimo

Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster