Kontaktuppgifter för fastighetsväsendet


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet (tjänstledig)
Fastighetstjänster

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri


Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Fastighetsarbetare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri


Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster, vaktmästeri