Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet omfattar två evangelisk-lutherska medlemsförsamlingar:

Kirkkonummen suomalainen seurakunta och Kyrkslätts svenska församling.

Kirkkonummen suomalainen seurakunta hör till Esbo stift och Kyrkslätts svenska församling hör till Borgå stift.

 

 

Samfällighetens ekonomi- , förvaltning-, begravning- och fastighetstjänster

Samfällighetens ekonomi-, förvaltnings-, begravnings- och fastighetstjänster bildar en servicehelhet, som är underställt gemensamma kyrkorådet och leds av ekonomidirektör.

Ekonomi- och förvaltningstjänster 

I samfälligheten sköts ekonomin och egendomen gemensamt, målsättningen är att förbättra lönsamheten och verksamheten.  Förvaltnings- och ekonomibyrån betjänar församlingarna och verksamhetsenheterna sakkunnigt för att underlätta utförandet av deras basuppgiter.

Läs mer om ekonomi- och förvaltningstjänster 

Gravtjänster

Begravningstjänsterna betjänar Kyrkslättsborna i frågor som gäller begravning.

Alla Kyrkslättsbor har rätt att få en gravplats på en av Kyrkslätts kyrkliga samfällighets begravningsplatser eller på ett konfessionslöst gravområde.

Läs mer om gravtjänster

Fastighetstjänster

Fastighetsväsendet i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet ser till att församlingarna har lokaler att verka i. Fastighetsväsendet underhåller och reparerar fastigheterna och erbjuder vaktmästar-, städ-, kosthålls- och lägerområdestjänster.

Bokning av lokaler

 

 

 

Samfällighets logo.