Kyrkslätts kyrka

Sankt Mikaels kyrka

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt
050 376 1481 (kyrkans vaktmästare)

Kyrkan är öppen när verksamhet pågår.

Kyrkslätts kyrka

Kyrkslätts kyrka är en medeltida gråstenskyrka. Där finns sittplatser för cirka 550 personer.

Körning till kyrkans parkeringsplats via Torgvägen och Gångstigen. Tills vidare begränsar huvudbiblioteksbygget tillträdet till kyrkan.

Sommartid är kyrkan vägkyrka.

Foto: Timo Hormio

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

må 22.4 kl. 16.00

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Tvåspråkig scoutmässa

Annandag påsk
lö 27.4 kl. 11.30

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Nationella veterandagen, tvåspråkig gudstjänt med kransnedläggning kl. 11.15

Nationella veterandagen firas tillsammans med finska församlingen.