Kyrkslätts kyrka

Sankt Mikaels kyrka

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt
050 376 1481 (kyrkans vaktmästare)

Kyrkan är öppen när verksamhet pågår.

Kyrkslätts kyrka

Kyrkslätts kyrka är en medeltida gråstenskyrka. Där finns sittplatser för cirka 550 personer.

Körning till kyrkans parkeringsplats via Torgvägen och Gångstigen. Tills vidare begränsar huvudbiblioteksbygget tillträdet till kyrkan.

Sommartid är kyrkan vägkyrka.

Foto: Timo Hormio

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

fr 14.12 kl. 15.00 -18.00

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Övning inför julspelet i Kyrkslätts kyrka 24.12

Övning inför julspelet i Kyrkslätts kyrka 24.12.2018 kl.14:30.
sö 16.12 kl. 12.00

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Högmässa

Tredje söndagen i advent