Kyrkslätts kyrka

Sankt Mikaels kyrka

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt
050 376 1481 (kyrkans vaktmästare)

Kyrkan är öppen när verksamhet pågår.

Kyrkslätts kyrka

Kyrkslätts kyrka är en medeltida gråstenskyrka. Där finns sittplatser för cirka 550 personer.

Körning till kyrkans parkeringsplats via Torgvägen och Gångstigen. Tills vidare begränsar huvudbiblioteksbygget tillträdet till kyrkan.

Sommartid är kyrkan vägkyrka.

Foto: Timo Hormio

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

on 20.11 kl. 18.00 -20.00

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Växelverkans kyrka - kyrkorummet i hjärtat av ett centrum i förändring

Välkommen till en tillställning som är öppen för alla. Du får höra om och diskutera Kyrkslätts Sankt Mikaels kyrkas historia, teologi och framtid.
sö 1.12 kl. 12.00

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Högmässa

Första söndagen i Advent