Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakoniarbetarens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Det kan vara lättare att samtala om sin livssituation med någon annan än sina vänner och släktingar. Du får gärna ta kontakta oss med dina problem och bekymmer, så försöker vi tillsammans finna lösningar. Du kan tala med oss i förtroende, vi har tystnadsplikt. Ring eller skriv så träffas vi enligt överenskommelse.

Ifall du känner dig ensam skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar nya deltagare!

Diakoniläger 12.-14.5.2023 på Räfsö

 

Lägret riktar sig till dig som under det senaste året haft det utmanande och behöver en paus i vardagen. 

På programmet står god mat, bastu och samvaro.

Start från Motaleff på fredag kl.16:30, tillbaka på samma plats ca kl.14:45 på söndag. 

 

Pris: 45€ (nedsatt eller befrielse från avgift kan ansökas via diakonin).

 

Elektronisk anmälan öppen 27.3.-30.4.2023. 

Anmäl dig här. 

Du kan också anmäla dig via telefon till Diakonihjälpen, tfn. 050 478 4227.

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt och vår vänförsamling Risti kogudus.