Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakoniarbetarens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Det kan vara lättare att samtala om sin livssituation med någon annan än sina vänner och släktingar. Du får gärna ta kontakta oss med dina problem och bekymmer, så försöker vi tillsammans finna lösningar. Du kan tala med oss i förtroende, vi har tystnadsplikt. Ring eller skriv så träffas vi enligt överenskommelse.

Ifall du känner dig ensam skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar nya deltagare!

Välkommen till Räfsö på diakonins läger

8.8.2021 kl.11:30 - 10.8.2021 kl.16

Lägret riktar sig till dig som under 2021 haft det utmanande och behöver en paus i vardagen.

På programmet står god mat, bastu och samvaro.

Start från Motaleff med pråmen kl.11:30, tillbaka på samma plats ca kl.16. Vi inleder med mässa i st. Nicolaus kyrka, logi i huvudbyggnaden.

Pris: 45€ (nedsatt eller befrielse från avgift kan ansökas via diakonin)

 

Elektronisk anmälan öppen 14.-6.7. Du kan också anmäla dig via telefon till Jenny. Begränsat antal platser som fylls i anmälningsordning.

Anmäl här.

 

Vi beaktar pandemiläget och förändringar kan ske på basen av restriktioner.

Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Verksamhet för vuxna

Diakonimottagning

 

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, vår vänförsamling Risti och lediga jobb inom klubbverksamheten.