Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakoniarbetarens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Diakonihjälpen betjänar hjälpbehövande svenskatalande Kyrkslättsbor. Vid behov betjänar vi även personer bosatta i Kyrkslätt som talar andra språk eller hänvisar dem till församling som bästa kan betjäna på på det egna modersmålet.

Du når oss på numret 050 478 4227.

Ifall vi inte kan svara direkt så lämna ett meddelande med dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig så snabbt vi kan.

Vi erbjuder mathjälp och annat stöd på tidsbeställning. Mottagning sker i regel på diakonikansliet (Torghörnet, Sockenstugustigen 3). Vi finns här för att stöda och hjälpa även under olika kriser. 

Det kan vara lättare att samtala om sin livssituation med någon annan än sina vänner och släktingar. Du får gärna kontakta oss med dina problem och bekymmer, så försöker vi tillsammans finna lösningar. Du kan tala med oss i förtroende, vi har tystnadsplikt. 

Ifall du känner dig ensam skall du veta att församlingen har olika verksamhetsformer som välkomnar nya deltagare! I evenemangskalendern kan du se vår verksamhet. 

 

Familjerådgivningen

Mera information om samfällighetens familjerådgivning hittar du via denna länk.

Diakoniläger 24.-26.5.2024

Välkommen till Räfsö på diakoniläger! Lägret riktar sig till dig som haft en utmanande tid i livet och behöver en paus i vardagen. 

På programmet står god mat, bastu och samvaro.

Start från Motaleff med pråmen kl.17, tillbaka på samma plats ca kl.13. Vi inleder med mässa i st. Nicolaus kyrka, logi i huvudbyggnaden.

Pris: 45€ (nedsatt eller befrielse från avgift kan ansökas via diakonin)

Elektronisk anmälan öppen 1.-30.4.2024. Du kan också anmäla dig via telefon till Diakonihjälpen tfn. 050 478 4227. Begränsat antal platser som fylls i anmälningsordning.

Anmäl här.
 

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting och vår vänförsamling Risti kogudus. Jag fungerar också som miljöansvarig i församlingen.