Klubbverksamhet

Församlingen ordnar klubbverksamhet för barn i skolåldern under läsåret. Klubbarna hålls på Hörnan (Sockenstugustigen 3), är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs. Församlingen bjuder på ett enkelt mellanmål, fri samvaro och lite program.

Vi börjar v.37 i höst.

EFFA fredagar kl.13-15 start 13.9

En öppen eftermiddagsklubb för dig som går i årskurs 3 och 4. Du behöver inte anmäla dig skillt, utan det är bara att komma med!

Mera information fås av Ela

Hörnan MC torsdagar kl.15-17 start 12.9

En klubb för dig som går i årskurs 5 och 6. Klubben går ut på det att vi funderar och gör olika mellanmål och maträtter tillsammans.

Med i klubben ryms 15 deltagaren.

Mera information fås av Janne

 

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.
YouTube-video

Hobby-sökning

Här kan du leta efter hobbyverksamhet för skolbarn i Kyrkslätt med omnejd.

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.