Klubbar för barn i skolåldern

Effa

Fredagar 14.1-29.4 kl.13-15 (inte under sportlovet) på Hörnan (Sockenstugustigen 3)

En klubb för dig som får i åk 3-6. Vi leker, pysslar, spelar och håller andakt. Församlingen bjuder ett litet mellanmål. Klubben är avgiftsfri, ingen förhandsanmälan behövs. 

Barnkörerna Vox iuventus och Vox mini

Info om Vox hittar du här.

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.

Hobby-sökning

Genom denna länk kan du leta efter hobbyverksamhet för skolbarn i Kyrkslätt med omnejd.

Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor samt klubbverksamhet för skolbarn.