Klubbar för barn i skolåldern

Effa på Hörnan

En klubb för dig som går på lågstadiet. På fredageftermiddag kl.13-15 leker, pysslar, spelar vi och håller en kort andakt. Församlingen bjuder ett litet mellanmål. Klubben är avgiftsfri, ingen förhandsanmälan behövs. 

Effa börjar 6.10 och sista gången för höstterminen är 1.12, med en liten paus under höstlovet 20.10

 

Barnkörerna Vox Mini, Vox Iuventus och Vox Nova

Info om Vox hittar du här.

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.

Hobby-sökning

Genom denna länk kan du leta efter hobbyverksamhet för skolbarn i Kyrkslätt med omnejd.

Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor samt klubbverksamhet för skolbarn.