Klubbar för barn i skolåldern

Församlingen ordnar klubbverksamhet för barn i skolåldern under läsåret. Klubbarna hålls på Hörnan (Sockenstugustigen 3), är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs. Församlingen bjuder på ett enkelt mellanmål, fri samvaro och lite program.

Barnkörerna Vox iuventus och Vox mini

Info om Vox hittar du här.

Effa

Fredagar 3.9-26.11 kl.13-15 på Hörnan (inte under höstlovet)

En klubb för dig som får i åk 3-6.

Vi leker, pysslar, spelar och håller andakt. Församlingen bjuder ett litet mellanmål.

Anmäl dig till Ela.

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.
YouTube-video

Hobby-sökning

Genom denna länk kan du leta efter hobbyverksamhet för skolbarn i Kyrkslätt med omnejd.

Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor samt klubbverksamhet för skolbarn.