Klubbar för barn i skolåldern

Effa på Hörnan

En klubb för dig som går på lågstadiet. På fredageftermiddag kl.13-15.30 leker, pysslar, spelar vi och håller en kort andakt. Församlingen bjuder ett litet mellanmål. Klubben är avgiftsfri, ingen förhandsanmälan behövs. 

Effa börjar 19.1 och sista gången för vårterminen är 26.4, med en liten paus under sportlovet vk 8 och långfredag.

 

Barnkörerna Vox Mini, Vox Iuventus och Vox Nova

Info om Vox hittar du här.

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.

Hobby-sökning

Genom denna länk kan du leta efter hobbyverksamhet för skolbarn i Kyrkslätt med omnejd.

Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller församlingens verksamhet för barn, daghemsmentorering, besök till daghem, förskolor och lågstadier, klubbverksamhet för skolbarn och olika läger för familjer, skolbarn och pedagoger.

Jag ansvarar för småbarnspedagogiken och juniorverksamheten i församlingen, jag är också församlingens barnombudsman. 

Till mina arbetsuppgifter hör församlingens egen verksamhet, främst med små barn, barn i lågstadieålder och familjer, nätverkssamarbete med olika samarbetsparter i kommunens småbarnspedagogik och samarbete med daghem och lågstadieskolor. Vilka innebär besök till de kommunala och privata daghemmen- och lågstadierna i Kyrkslätt eller att de besöker församlingens utrymmen.

Jag är också delaktig i församlingens skriftskoleverksamhet och hjälpledarutbildning. 

I frågor angående barn och sorg kan jag hjälpa, stöda och ge information, t.ex. dödsfall i familjen, närkretsen eller skillsmässa. Vid behov kan det ordnas sorgegrupper för barn.