Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Klubbar för barn i skolåldern

Församlingen ordnar klubbverksamhet för barn i skolåldern under läsåret. Klubbarna hålls på Hörnan (Sockenstugustigen 3), är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs. Församlingen bjuder på ett enkelt mellanmål, fri samvaro och lite program.

Hösten 2020, mer info senare.

EFFA fredagar kl.13-15

En öppen eftermiddagsklubb för dig som går i årskurs 3 och 4. Du behöver inte anmäla dig skillt, utan det är bara att komma med!

Mera information fås av Ela

Hörnan MC torsdagar kl.15-17

En klubb för dig som går i årskurs 5 och 6. Klubben går ut på det att vi funderar och gör olika mellanmål och maträtter tillsammans.

Med i klubben ryms 15 deltagaren.

Mera information fås av Ela

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.
YouTube-video

Hobby-sökning

Här kan du leta efter hobbyverksamhet för skolbarn i Kyrkslätt med omnejd.

Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.