Klubbverksamhet

Församlingen ordnar klubbverksamhet för barn i skolåldern under läsåret. Klubbarna hålls på Hörnan (Sockenstugustigen 3), är avgiftsfria och ingen förhandsanmälan behövs. Församlingen bjuder på ett enkelt mellanmål, fri samvaro och lite program.

Hörnan MC (klubb för åk 5-6) och EFFA (klubb för åk 3-4) har sommarlov!

Vi börjar v.36 i höst.

En ängel bildas av skuggan frånv ett barn tillsammans med vingar ritade med krita på asvalten.
YouTube-video
Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, daghemsmentorering och besök till daghem samt förskolor i Kyrkslätt, samarbete med byskolor och invånarparker i Kyrkslätt, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.