Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Diakonimottagning

Svenska församlingens diakoni-jourtelefon betjänar hjälpbehövande även under virusepidemin,

du når oss fr.o.m. 19.3.2020 på numret 050 383 9371.

 

Familjerådgivningen

Mera information om samfällighetens familjerådgivning hittar du här.

 

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, omsorgsarbete samt lediga jobb inom klubbverksamheten.