vitsippor och en nyckelpiga

Församlingens barn- och familjeverksamhet

Församlingens verksamhet för barn och barnfamiljer vill skapa gemenskap och delaktighet. Församlingen vill stöda familjerna i den kristna fostran och hjälpa familjen att möta det heliga i vardagen. Upplevelser av andakt och bön ger barnen ett naturligt förhållande till församlingen under deras uppväxt.

För barn och barnfamiljer ordnar församlingen mässor, läger, speciella evenemang och klubbverksamhet för barn i skolåldern. Församlingen samarbetar med scoutkåren Kyrkslätt Scouter, Kirkkonummen suomalainen seurakunta och kommunens bildningsväsende samt övriga aktörer på orten. Målen för fostran i barn- och ungdomsverksamheten som erbjuds utvecklar en positiv inställning till religion och andligt sökande.

 

Familjeverksamhet i Kyrkslätt

Här hittar du centrerat olika aktörers verksamhet i Kyrkslätt för barn och familjer.

Kyrkslätts invånarparker

Invånarparkerna i Kyrkslätt är öppna under vardagar för barnfamiljer.

Släntgåren i Masaby

Fyyri i Kyrkslätts centrum

Veikkosvinden i Veikkola

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting och vår vänförsamling Risti kogudus.

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor samt klubbverksamhet för skolbarn.