vitsippor och en nyckelpiga

Församlingens barn- och familjeverksamhet

Församlingens verksamhet för barn och barnfamiljer vill skapa gemenskap och delaktighet. Församlingen vill stöda familjerna i den kristna fostran och hjälpa familjen att möta det heliga i vardagen. Upplevelser av andakt och bön ger barnen ett naturligt förhållande till församlingen under deras uppväxt.

För barn och barnfamiljer ordnar församlingen mässor, läger, speciella evenemang och klubbverksamhet för barn i skolåldern. Församlingen samarbetar med scoutkåren Kyrkslätt Scouter, Kirkkonummen suomalainen seurakunta och kommunens bildningsväsende samt övriga aktörer på orten. Målen för fostran i barn- och ungdomsverksamheten som erbjuds utvecklar en positiv inställning till religion och andligt sökande.

 

Familjeverksamhet i Kyrkslätt

Här hittar du centrerat olika aktörers verksamhet i Kyrkslätt för barn och familjer.

Kyrkslätts invånarparker

Invånarparkerna i Kyrkslätt är öppna under vardagar för barnfamiljer.

Släntgåren i Masaby

Fyyri i Kyrkslätts centrum

Veikkosvinden i Veikkola

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting och vår vänförsamling Risti kogudus. Jag fungerar också som miljöansvarig i församlingen.

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller församlingens verksamhet för barn, daghemsmentorering, besök till daghem, förskolor och lågstadier, klubbverksamhet för skolbarn och olika läger för familjer, skolbarn och pedagoger.

Jag ansvarar för småbarnspedagogiken och juniorverksamheten i församlingen, jag är också församlingens barnombudsman. 

Till mina arbetsuppgifter hör församlingens egen verksamhet, främst med små barn, barn i lågstadieålder och familjer, nätverkssamarbete med olika samarbetsparter i kommunens småbarnspedagogik och samarbete med daghem och lågstadieskolor. Vilka innebär besök till de kommunala och privata daghemmen- och lågstadierna i Kyrkslätt eller att de besöker församlingens utrymmen.

Jag är också delaktig i församlingens skriftskoleverksamhet och hjälpledarutbildning. 

I frågor angående barn och sorg kan jag hjälpa, stöda och ge information, t.ex. dödsfall i familjen, närkretsen eller skillsmässa. Vid behov kan det ordnas sorgegrupper för barn.