Barn hänger på ett staket i solens sken.

Församlingens barn och familjeverksamhet

Församlingens verksamhet för barn och barnfamiljer vill skapa gemenskap och delaktighet. Församlingen vill stöda familjerna i den kristna fostran och hjälpa familjen att möta det heliga i vardagen. Upplevelser av andakt och bön ger barnen ett naturligt förhållande till församlingen under deras uppväxt.

För barn och barnfamiljer ordnar församlingen dagklubb, läger och speciella evenemang samt klubbverksamhet för barn i skolåldern och för familjer. Församlingen samarbetar med scoutkåren Kyrkslätt Scouter. Målen för fostran i barn- och ungdomsverksamheten, som både kåren och församlingen erbjuder, utvecklar en positiv inställning till religion och andligt sökande.

YouTube-video
Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med byskolor i Kyrkslätt, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.